Seenaa Jireenyaa fi Hojii Gammadaa Urgeessaa fi Oromoo Wallaggaa (1912-2000)

Sale price $20.00 Regular price $22.00

This book is a story about Oromo veteran nationalist Gammadaa Urgeessaa and Wallaggaa Oromo he grown up in. He himself is from Wallaggaa. It is written by his sister  Arfaasee Gammadaa and Karrasaa Callaa. It is more of social history revolving around Gammadaa Urgeessaa. It is worthy reading.